Svakere utsikter for økonomisk vekst

Rapport fra ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen

OECD mener den lave veksten i euroområdet er den den største trusselen mot et omslag til vekst i verdensøkonomien. Ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, i samarbeid med arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen, rapporterer.

Illustrasjonsfoto. Foto: Mourge File

OECD mener den lave veksten i euroområdet er den den største trusselen mot et omslag til vekst i verdensøkonomien. Ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, i samarbeid med arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen, rapporterer.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, la 27. november frem sin rapport «Economic Outlook (EO92)». Rapporten inneholder økonomiske prognoser for internasjonal og norsk økonomi.

Anslagene er gjennomgående svakere enn i forrige rapport fra mai. For 2013 er veksten i den totale verdiskapningen, BNP, for OECD-landene samlet sett nedjustert fra 2,2 prosent, til 1,4 prosent. Den viktigste årsaken til nedjusteringene er svak etterspørsel fra bedrifter og husholdninger, i stor grad som følge av svekket tiltro til den økonomiske utviklingen. Det legges fortsatt til grunn en svak bedring i den økonomiske aktiviteten gjennom 2013, og BNP-veksten for 2014 anslås til 2,3 prosent. Arbeidsledigheten er ventet å fortsette å øke i euroområdet, mens den faller videre i USA.

Som tidligere er anslagene basert på at det blir gjennomført politikktiltak som forhindrer en destabilisering av situasjonen i euroområdet og at man unngår en kraftig innstramming i finanspolitikken i USA.

Det pekes i rapporten både på forhold som kan gi en sterkere og en svakere utvikling framover. Det er likevel tydelig at OECD fortsatt anser at størstedelen av risikoen ligger på nedsiden. Dette kan blant annet illustreres med følgende sitat fra innledningen til rapporten:

«In the euro area, where the greatest threats to the world economy remain, progress in adjustment and in strengthening institutions has been significant over the recent past. However, challenging fiscal sustainability conditions in some countries risk sparking a chain of events that could considerably harm activity in the monetary union and push the global economy into recession»

Her du lese hele oppsummeringen av av omtalen i internasjonal og norsk økonomi i EO92.

Til toppen