Svalbard Globale frøhvelv markerer ti-års jubileum

Svalbard Globale frøhvelv feirer ti-års jubileum, fra 25. - 27. februar 2018, med seminarer, inviterte gjester og nye frøleveranser. Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet blir holdt samtidig med ti-års jubileet.

Det internasjonale panelet skal gi råd i forbindelse med daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet. Panelet består av representanter for genbanker og andre interessenter. Kristin Børresen I Graminor er den norske representanten, og ble utnevnt til det rådgivende panelet av Landbruks – og matdepartementet.

Nye frø bæres inn i hvelvet, pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. I kassene er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Vi har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden.
Nye frø bæres inn i hvelvet, pakket i kasser som hver rommer maksimalt 400 frøtyper. Kassene er forseglet av den genbanken som sender frøet. I kassene er det plass til inntil 400 frøprøver i hver. Hver frøprøve består av rundt 500 frø og ligger i en lufttett aluminiums pose. Svalbard Globale frøhvelv har kapasitet til 4, 5 millioner ulike frøtyper og kan dermed huse duplikater av alle de unike frøtypene som i dag finnes i de mange genbankene rundt om i verden, i tillegg til nye frøtyper som vil bli samlet inn i fremtiden. Foto: Matthias Heyde

Oppbevarer frø fra hele kloden

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. Hensikten med Frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av duplikater av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden.

Frøene fraktes inn i Svalbard Globale frøhvelv.
Frøene fraktes inn i Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Matthias Heyde

Bevarer ulike planter

Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer. I frøhvelvet ligger per i dag over 5.000 plantearter av viktige matplanter som for eksempel bønner, korn, poteter og ris.

Døren inn til hvelvet.
Døren inn til hvelvet. Foto: Matthias Heyde

Partene som finansierer og driver Svalbard Globale frøhvelv er; Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust og Det Nordiske Genetiske Ressurssenteret (NordGen). 

Til toppen