Svalbard Globale Frøhvelv returnerer frø til genbank i Syria

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

128 kasser med totalt 38 000 frøslag fra ICARDA, den internasjonale genbanken i Syria, ble returnert fra Svalbard Globale frøhvelv i september 2015 etter anmodning fra ICARDA, og skal nå såes i genbankens forskningsstasjoner i Libanon og Marokko. Frøene vil oppformeres umiddelbart slik at nye ferske frø kan disponeres av bønder, forskere og foredlere. Etter planen skal en liten andel returneres til Svalbard for ny langtidslagring i frøhvelvet. Dette er første gang en genbank har tatt ut frø fra frøhvelvet.

- Jeg er glad for at Norge kan bidra. Dette understreker at frøhvelvet har en viktig funksjon i å sikre den genetiske arven som framtidig matproduksjon vil være avhengig av, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug som er ansvarlig for driften av Svalbard Globale frøhvelv. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i Svalbard Globale frøhvelv.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Om Icarda

Den internasjonale genbanken i Syria (ICARDA) bevarer mer enn 148 000 frø av unike varianter av ville slektninger og landsorter innen bygg, hvete, erter, bønner og diverse fôrvekster, som er tilpasset jordbruk i tørre områder. Genbanken opplever stor etterspørsel etter frøene fra forskere og bønder som ønsker å tilpasse jordbruket til et tørrere klima. Genbanken i Aleppo er fortsatt i normal drift, men den usikre situasjonen i landet vanskeliggjør oppformeringen av frø for å dekke etterspørselen. ICARDA henvendte seg derfor til Svalbard Globale frøhvelv for å få returnert en stor andel av frøprøvene som de har deponert der i flere omganger siden 2008, med det formål å dyrke fram nytt frø. 128 kasser med forskjellige frøslag ble i slutten av september båret ned fra hyllene og trillet ut av frøhvelvet i slutten av september. Disse forsendelsene er nå ankommet til det nye hovedkvarteret til ICARDA i Libanon og til forskningssenteret i Marokko. ICARDA har fortsatt mye av sitt frø - ca 80 000 frøslag - igjen i frøhvelvet på Svalbard. 

Athanasios Tsivelikas, leder ved ICARDA i Marokko.
Athanasios Tsivelikas, leder ved ICARDA i Marokko. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Athanasios Tsivelikas, leder ved ICARDA i Marokko, som var til stede på Svalbard for å bistå med forsendelsen sier: - Siden starten har ICARDA vært oppmerksom på viktigheten av å etablere det globale frøhvelvet. Derfor har ICARDA hatt som praksis å sende en andel av alt sitt frø til Svalbard Globale frøhvelv. Håpet er å kunne deponere nye oppformerte frø til Svalbard innen 2-3 års tid. 

Syriske frø fraktes ut av hvelvet.
Syriske frø fraktes ut av hvelvet. Foto: Landbruks- og matdepartementet