Svalbard globale frøhvelv skal sikres ytterligere mot vann og varme

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter ti års drift skal Svalbard globale frøhvelv utbedres for å tåle et varmere og våtere klima i fremtiden.

Global oppvarming og økte nedbørsmengder på Svalbard har ført til skader på
adkomsttunnelen til Svalbard globale frøhvelv. Det gjør at den må skiftes ut med en ny permanent, stabil og vanntett konstruksjon.

Regjeringen foreslår en bevilgning for 2018 på 100 millioner kroner i proposisjonen om Svalbard globale frøhvelv.

Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet til å kunne tåle et våtere og varmere klima i fremtiden.

Arbeidet med den nye adkomsttunnelen starter opp i april.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00