Svalbard Globale frøhvelv: Tekniske utbedringer

Denne høsten gjennomfører Statsbygg utbedringstiltak knyttet til Svalbard Globale frøhvelv. Hvelvet har vært i drift i over åtte år og gjennom denne perioden har man fått større forståelse for konstruksjonen, fjellet og miljøet rundt.

I et forsøk på å ytterligere styrke sikkerheten og driften av frøhvelvet, er det besluttet å gjennomføre enkelte oppgraderinger.

Oppgraderingene vil primært hindre sesongmessige vannopphopning er som oppstår i adkomsttunnelen til frøhvelvet.

Parkeringsplassen vil også bli utbedret, og transformatoren vil bli flyttet ut av frøhvelvet og plassert i en separat konstruksjon. 

Oppgraderingen vil ikke på noen måte påvirke frøene. Statsbygg vil kontinuerlig overvåke frøhvelvet og den generelle utviklingen av permafrosten på Svalbard. 

Mer informasjon hos kommunikasjonsjefen i Statbygg: 
HegeNjaa.Aschim@statsbygg.no.

Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader.
Hele frøhvelvet ligger i utsprengt fjell ved foten av Platåfjellet, omtrent en kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass. Totalarealet er 1000 kvadratmeter, men det er bare inngangsportalen i betong som er synlig utenfra. Hvelvet ligger i permafrosten, som holder 3-4 minusgrader. Foto: Matthias Heyde
Til toppen