Svar på spørsmål om situasjonen i Burundi

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås (SV) om situasjonen i Burundi.

Skriftlig spørsmål nr. 1408 (2016-2017).
Datert 30.06.2017

Fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås (SV): 
Hva vil Utenriksministeren gjøre for å få EU til å slutte å finansiere Burundis deltakelse i internasjonale operasjoner, noe som er en av få eksterne finansieringskilder av Burundis autoritære lederskap, hva mener utenriksministeren må til for å få samtaler mellom regimet og opposisjon inn på rett spor, hva gjør Norge overfor samarbeidsland i EEC for å bidra til å legge press på Burundi for å bidra til en positiv utvikling og mener utenriksministeren at ansvaret for mekling bør løftes til FN?

Utenriksministerens svar: 
Situasjonen i Burundi fortsetter å være svært bekymringsfull. Et samstemt internasjonalt samfunn, inkludert EU og Norge, mener at valget i 2015 ikke var fritt og rettferdig. Vi har fordømt de grove menneskerettighetsbruddene i Burundi, senest i FNs menneskerettighetsråd 15. juni.  EU har innført restriktive tiltak mot enkeltpersoner i Burundi. Norge har sluttet seg til disse tiltakene.  

Norge har støttet Det østafrikanske fellesskaps (EAC) forsøk på dialog mellom regjeringen og opposisjonen, men vi er bekymret over mangelen på resultater. Jeg hadde senest forrige uke samtaler om situasjonen i Burundi med Tanzanias utenriksminister Mahiga, og tidligere president Mkapa, som tilrettelegger for EAC-prosessen. Det er avgjørende at man søker en løsning på krisen i et regionalt format, der Burundis naboland spiller en aktiv rolle.  

Vi har fortsatt håp om at EAC-prosessen skal få et gjennombrudd. FNs nye utsending til Burundi Michel Kafando, besøkte Burundi forrige uke. Det vil være naturlig å avvente forhandlingsmøtet i EAC-regi og gjøre opp status etter Kafandos besøk, før man ser nærmere på FNs rolle i den videre prosessen.  

Burundis deltakelse er viktig i Den afrikanske unions operasjon for Somalia. Tilbaketrekning vil svekke sikkerheten for den somaliske befolkningen ytterligere, og øke terrortrusselen i Somalia. EU har oppnådd enighet med AU om en mekanisme som sørger for at betaling går direkte til soldatene via en tredjepart, og ikke til myndighetene.

 

Til toppen