Svar på spørsmål om eksport av forsvarsmateriell

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Audun Lysbakken (SV) om eksport av forsvarsmateriell.

Skriftlig spørsmål nr. 493 (2017-2018).
Datert 11. desember 2017

 

Fra representanten Audun Lysbakken (SV)
Kan statsråden spørre Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om våpnene og forsvarsmateriellet vi eksporterer blir brukt i Jemen, og opplyse Stortinget om hva landenes myndigheter svarer 

Utenriksministerens svar: 
Siden representanten stiller spørsmålet på nytt, ønsker jeg å utdype funksjonen av sluttbrukerdokumentasjon.  

Ved søknader om eksport av enhver type våpen og ammunisjon til land utenom vår allierte og nærstående krets, kreves det alltid myndighetsbekreftet sluttbrukerdokumentasjon med reeksportklausul. Det kreves at dokumentasjonen er utstedt og signert av mottakerlandets forsvarsmyndighet.  

Når dokumentasjonen anses å være tilfredsstillende, vil den legges til grunn i den samlede og omfattende vurderingen av de enkelte søknadene som foretas i Utenriksdepartementet. Dersom en søknad vurderes å innebære en uakseptabel risiko for at varene som er tenkt eksportert, kan avledes til annen bruk eller bruker, vil lisens ikke innvilges.  

For øvrig vises til svar på tidligere skriftlig spørsmål nr. 413.

Til toppen