Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om e-handel i WTO

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om forhandlinger om e-handel i WTO.

Skriftlig spørsmål nr. 1968 (2018-2019).
Datert 26.06.2019

 

Fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren: 
Hva er Norges posisjon i de pågående forhandlingene om et nytt regelverk om elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon? 

Utenriksministerens svar: 
Regjeringen vil, som det står i Granavoldenplattformen, arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom Verdens Handelsorganisasjon (WTO), som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utviklingsland og industriland. Digitalisering av økonomien endrer internasjonal handel med både varer og tjenester. Det er viktig å oppdatere WTO-regelverket slik at det er bedre tilpasset den digitale økonomien. Forhandlingene er også en viktig del av innsatsen for å modernisere WTO og arbeidet for å bevare og videreutvikle det multilaterale handelssystemet. Norge deltar derfor i forhandlinger om e-handel i WTO. 

I januar 2019 sluttet Norge sluttet seg til en felleserklæring om oppstart av forhandlinger om e-handel i WTO. 78 WTO-medlemmer har per juni 2019 signalisert at de ønsker å delta i forhandlingene. Formålet med forhandlingene om e-handel er å oppdatere avtaleverket i WTO slik at det også i fremtiden imøtekommer næringslivets behov for multilaterale handelsregler, åpenhet og forutsigbarhet. 

Det er ennå ikke klart hvilke spesifikke tema nytt regelverk om e-handel vil kunne komme til å omfatte. Dette må medlemmene bli enige om. Det gjennomføres nå innledende forhandlingsrunder hvor man går gjennom aktuelle tema som del av forhandlingsprosessen i Genève. Regjeringen vil holde Stortinget oppdatert i samsvar med etablert praksis for denne typen avtaleforhandlinger.

Norge ønsker en avtale med et høyt ambisjonsnivå, samtidig som det er ønskelig at så mange medlemmer som mulig deltar i forhandlingene. Dataflyt forventes å bli et sentralt forhandlingstema. For Norge vil det være viktig å kunne opprettholde det høye beskyttelsesnivået for personopplysninger som vi har i dag. Det vil også være et viktig hensyn at de minst utviklede landenes interesser ivaretas i forhandlingene.

I arbeidet med å utarbeide norske posisjoner har utenriksdepartementet tett kontakt med berørte departementer, næringsliv, bransjeorganisasjoner, tilsynsmyndigheter, sivilt samfunn og andre interessenter.

Til toppen