Svar på spørsmål om EU-medlemskap

EØS- og EU-minister Marit Berger Røslands svar på spørsmål fra representanten Emilie Enger Mehl (Sp) om norsk samarbeid med EU.

Skriftlig spørsmål nr. 392 (2017-2018).
Datert 29.11.2017

Fra representanten Emilie Enger Mehl (Sp) til EØS- og EU-ministeren
I dag er det 28. november og dermed 23 år siden det norske folk for andre gang gjennom en folkeavstemning sa nei til norsk medlemskap i EU. Fortsatt er det et overveldende stort flertall i befolkningen mot EU-medlemskap. Skulle statsråden ønske at Norge var medlem av EU?  

EØS- og EU-ministerens svar: 
Takk for spørsmålet. Mitt ansvar som EØS- og EU-minister er å følge opp regjeringens europapolitikk. Det er i Norges interesse å samarbeide tett med EU om felles europeiske og globale utfordringer, og å delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. Dette samarbeidet er med på å sikre norsk velstand og trygghet. Rammen for regjeringens europapolitikk er EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

Til toppen