Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om amerikanske myndigheters håndtering av migranter fra Mexico

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Fagerås (SV) om amerikanske myndigheters håndtering av migranter som kommer over grensen fra Mexico.

Skriftlig spørsmål nr. 2009 (2018-2019).
Datert 01.07.2019

Fra representanten Fagerås (SV) til utenriksministeren: 
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: 
Det er de siste dagene blitt avdekket grusomme forhold for de flere hundre barna som er internert i leire som f.eks. Fort Sill i Texas. Beskrivelsene fra inspektører som har vært inne i leirene er uutholdelig lesning. Vil ministeren sørge for at norske myndigheter gir USA tydelig beskjed om at slike forhold er uakseptable og vil ministeren jobbe for å legge et internasjonalt press på amerikanske myndigheter slik at barna i første rekke får nødvendig helsehjelp og deretter blir gjenforent med sine foreldre? 

Utenriksministerens svar: 
Den siste tiden har amerikanske myndigheters håndtering av migranter som kommer over grensen fra Mexico fått fornyet oppmerksomhet i USA. 2. juli offentliggjorde generalinspektøren i Department of Homeland Security en rapport basert på uanmeldte inspeksjoner av sentre for migranter sør i Texas. Rapporten tar opp overfylte lokaler, forlenget internering og få varme måltider. I juni varslet myndighetene om at det tidligere militæranlegget Fort Sill i Oklahoma vil bli tatt i bruk for midlertidig opphold for enslige mindreårige migranter. Grunnen er kapasitetsutfordringer og det er uvisst når anlegget vil tas i bruk. Fort Sill ble brukt til samme formål i 2014.

Flere av Demokratenes nominasjonskandidater til presidentvalget besøkte i slutten av juni i år et mottakssenter for migranter i Homestead, Florida, noe som ble dekket av amerikanske medier. Tilgang til helsetjenester for migrantene var blant temaene som ble tatt opp som kritikkverdige.

Bilder fra sentre for migranter i Texas og Florida vekker sterke følelser. Jeg har tidligere tatt opp norske bekymringer knyttet til praksis den gang med å skille foreldre og barn med utenriksminister Pompeo.

Stater har rett til å kontrollere sine grenser og utforme sin migrasjonspolitikk innenfor rammene av sine internasjonale forpliktelser, herunder menneskerettighetene. USA er statspart til bl.a. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og torturkonvensjonen. Dette innebærer bl.a. en plikt til å beskytte mennesker mot å bli utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Menneskerettighetene pålegger også staten å møte enhver med menneskelighet og verdighet. Dette er spørsmål som diskuteres jevnlig i internasjonale fora hvor både Norge og USA deltar, som i den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

USA har generelt sett sterke demokratiske institusjoner og et uavhengig rettsvesen. Dette gir et godt utgangspunkt for nasjonalt tilsyn med og prøving av lovligheten av politiske vedtak og myndighetenes praksis. 

Til toppen