Svar på skriftleg spørsmål om oppdateringa av jordvernstrategien

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om ein ved oppdateringa av jordvernstrategien vil invitere organisasjonar og andre som er opptekne av jordvern til innspelsmøte.

Skriftleg svar på spm nr 876 frå stortingsrepresentant Geir Pollestad - Om ein ved oppdateringa av jordvernstrategien vil invitere organisasjonar og andre som er opptekne av jordvern til innspelsmøte

Eg viser til spørsmål nr. 876 frå Stortingets presidentskap. Spørsmålet er reist i brev av 06.02.2018 frå stortingsrepresentant Geir Pollestad. Spørsmålet er som følgjer:

"Regjeringa har no fått i oppdrag å oppdatere jordvernstrategien. Vil statsråden som ein del av denne prosessen invitera jordvernforeningar, organisasjonar og andre som er opptekne av jordvern til eit innspelsmøte?"

Ja.

Med helsing

Jon Georg Dale

Til toppen