Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 1082 fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken

Perspektivmeldingen 2017 - utviklingen i fastlands-BNP per innbygger

Jeg viser til brev av 9. mai fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken til skriftlig besvarelse:

Hvordan ville utviklingen i fastlands-BNP per innbygger sett ut dersom anslaget for produktivtetsvekst fra Perspektivmeldingen 2013 ble lagt til grunn?

Begrunnelse:
Viser til figur 6.5 på side 123 i Perspektivmeldingen 2017

Finansdepartementets svar:
I Perspektivmeldingen 2017 er anslaget for gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst (timeverksproduktivitet) for fastlandsøkonomien 1,5 pst. frem mot 2060. Det er 0,3 pro­sent­enheter lavere enn lagt til grunn i Perspektvimeldingen 2013. Nedjusteringen må ses i lys av at produktivitetsveksten har vært forholdsvis lav etter 2005, og er i tråd med de forutsetningene som legges til grunn i tilsvarende analyser internasjonalt.

Gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-BNP per innbygger anslås i Perspektivmeldingen 2017 til 1,2 pst. Dersom produktivitetsveksten skulle bli 0,3 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i Perspektivmeldingen 2017, ville det gitt en gjennomsnittlig årlig vekst i fastlands-BNP per innbygger på 1,5 pst. Jeg vil understreke at det er stor usikkerhet om produktivitetsutviklingen fremover, både i Norge og internasjonalt.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen