Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om investeringsstøtte

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) om investeringsstøtte til bruk der det investeres uten at produksjonen økes.

Svar på spørsmål 782 fra representanten Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"Det har i media, blant annet i Bondebladet, vært omtalt saker der Innovasjon Norge har nektet å gi støtte til bønder som investerer uten å ønske eller ha grunnlag for å utvide produksjonen. Mener statsråden det skal kunne gis investeringsstøtte også til bruk der det investeres uten at produksjonen økes?"

For å ivareta målet om et landbruk over hele landet og sikre en variert bruksstruktur, er det nødvendig å gi investeringsstøtte til ulike typer bruk. Det er bakgrunnen for at det i dag er knyttet en rekke føringer til investeringsstøtten som tildeles fra Innovasjon Norge. Noen av føringene er eksempelvis begrunnet i hensyn til dyrevelferd, og tilpassing til nye krav knyttet til det. Videre er det tydeliggjort at små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte, og at det innen melkeproduksjon er et særskilt behov for fornying av fjøs med 15-30 kyr. Samtidig vil jeg understreke at det alltid må ligge en lønnsomhetsvurdering til grunn for det enkelte prosjekt ved vurdering av støtte.

I deler av landet er det til dels stor pågang etter investeringsstøtte. Dette gjør at konkurransen om midlene er større i enkelte fylker enn i andre, og at støtteutmålingen vil variere fra fylke til fylke. Det regionale partnerskapet i hvert fylke har også anledning til å gjøre prioriteringer mellom produksjoner og regioner i fylket. Dette kan også påvirke hvilke type prosjekter som prioriteres ved tildeling av støtte. 

Jeg er opptatt av at det skal være gode vilkår for modernisering av produksjonsapparatet i landbruket, og investeringstilskuddene er et viktig verktøy for å redusere kostnadene ved investeringene. Gode investeringsordninger er også sentralt for legge til rette for rekrutteringen til næringa. Jeg vil i den forbindelse vise til omtale i Granavollen-plattformen der regjeringen vil vurdere innretningen på kapitaltilgangen og investeringsvirkemidlene for alle bruksstørrelser gjennom Innovasjon Norge. Dette for å bidra til fornying av driftsbygninger og rekruttering.

 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen