Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om å sikre norsk kjøtt til norsk sokkel i fremtiden

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant (A) om hva Statsråden vil gjøre for å sikre at det serveres norsk kjøtt til norsk sokkel i framtiden,

Spm. nr. 1138 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal

Representanten Haukeland Liadal stiller ved brev av 3. mars følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

”Hva vil Statsråden gjøre for å sikre at det serveres norsk kjøtt til norsk sokkel i framtiden?”

Importvernet for landbruksvarer er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. For kjøttvarer bidrar importvernet til å sikre avsetningen av norske kjøttvarer på det innenlandske markedet.

Det norske tollområdet er avgrenset til det norske fastlandet med tilhørende territorialfarvann. Territorialgrensen går 12 nautiske mil utenfor fastlands-Norge. Det er kun innenfor dette området importvarer kan ilegges toll.

Norske boreplattformer og oljeinstallasjoner ligger i all hovedsak utenfor det norske tollområdet, og er dermed ikke omfattet av norske tollsatser. Operatørene på kontinentalsokkelen står dermed fritt til å hente matforsyninger til eget bruk uten å betale toll, og fra alle land. Etter den norske tollforskriften kan også norske proviantører levere importvarer tollfritt til petroleumsvirksomheten utenfor det norske tollområdet.

Oljeinstallasjonene på sokkelen baserer i stor grad sin forsyning av meierivarer og egg på norske produkter, mens en stor andel av kjøttvarene har opprinnelse i andre land.   

Oljearbeidernes fagorganisasjon har reist spørsmålet om ikke kjøttforbruket på sokkelen bør dekkes av norsk produksjon framfor importert vare. Det stilles spørsmål ved hvorfor kjøtt  importeres fra andre verdensdeler, når norsk landbruk kan tilby trygge kvalitetsvarer produsert på en miljø- og dyrevennlig måte. Oljearbeiderne ber derfor om norsk kjøtt på norsk sokkel.   

Jeg mener at oljearbeiderne her stiller et høyst betimelig spørsmål, som særlig er en utfordring til oljebransjen. Det bør være en målsetting at mest mulig av maten som serveres på norsk sokkel kommer fra norsk produksjon. Jeg mener således at landbruket og matindustrien nå bør sette seg sammen med oljebransjen, og finne en løsning til beste både for oljearbeiderne, norsk matproduksjon og miljøet.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen