Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om beredskap for bøndene og deres familier ved nedlegging av pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om hvilke tiltak som er iverksatt for å ta vare på helsen til og sikre beredskap for bøndene og deres familier, som følge av nedlegging av pelsdyrnæringen.

Svar på spørsmål nr. 2349 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Representanten Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Hvilke tiltak er iverksatt for å ta vare på helsen til og sikre beredskap for bøndene og deres familier som står i fare for å bli økonomisk ruinert som følge av nedlegging av pelsdyrnæringen?»

Forbudet mot hold av pelsdyr og konsekvensene av dette, oppleves som en stor belastning for mange pelsdyroppdrettere. På denne bakgrunn har mitt departement bedt Norsk Landbruksrådgivning (NLR) om, gjennom sin HMS-rådgivning, å ha særlig oppmerksomhet på behovet for oppfølging av pelsdyrbønder og eventuelt å tilby krisebistand. En viktig del av NLRs rådgivningstilbud er innenfor HMS-arbeid, der forebyggende arbeid med psykisk helse og krisebistand inngår.

NLR har i møte med mitt departement om saken bekreftet å ha spesielt fokus på pelsdyroppdrettere nå. NLR har i denne sammenheng kontakt med Norges Pelsdyralslag (NPA), og jeg har fått opplyst at det nå ligger an til at NLR skal delta på fem regionale møter i regi av NPA.

For ordens skyld nevner jeg at Helse- og omsorgsdepartementet i brev til NPA 4. juli 2019 har redegjort for kommunenes ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen