Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferden og forholdende hos norske svinebønder

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) om Landbruksministeren vil følge opp dyrevelferden og forholdende hos norskesvinebønder, og vil det gjøres på en slik måte at de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det.

Svar på spørsmål nr. 1928 fra stortingsrepresentant André N. Skjelstad

Jeg viser til brev av 21. juni 2019 der stortingsrepresentant André N. Skjelstad stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

" Hvordan vil Landbruksministeren følge opp dyrevelferden og forholdende hos norske

svinebønder, og vil det gjøres på en slik måte at de som driver på en uakseptabel måte må stå til rette for det?"

Det er alvorlige forhold som ble avdekket i Brennpunkt-dokumentaren. Vi fikk se brudd på gjeldende regelverk for dyrevelferd, bruk av vold mot dyrene og dårlige holdninger til dyr og dyrevelferd.

Departementet og Mattilsynet har de senere årene hatt en tett oppfølging av svinenæringen, og dette står fortsatt høyt på agendaen. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. En samlet bransje har gått sammen og tatt tak for å løfte næringen. Det er laget et omfattende dyrevelferdsprogram, og det er innført obligatoriske veterinærbesøk.

Alle dyr skal ha det bra. Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte.

På møte med næringen 26. juni fikk jeg en oppdatering om hva næringen har gjort siden Mattilsynet avsluttet sin tilsynskampanje og diskuterte behovet for ytterligere tiltak.

På møtet konkluderte jeg med følgende nye tiltak:

  • Forskriftsfesting av krav om at svineprodusenter deltar i dyrevelferdsprogrammet
  • Innføring av kompetansekrav i dyrevelferdsprogrammet
  • Vurdere å gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd

I tillegg til å gjøre deltakelse i dyrevelferdsprogrammet obligatorisk, så er det også innført økonomiske sanksjoner overfor produsenter som ikke følger opp dette arbeidet.

Jeg utfordret også næringen til å vurdere ytterligere tiltak og melde tilbake til meg innen 1. september. Jeg vil deretter ha et nytt møte med næringen.

Jeg kommer til å følge nøye med på det forbedringsarbeidet som nå må gjennomføres, slik at tiltakene gir varig effekt. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen