Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferdsproblemene i norsk svinehold

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om hvilke tiltak landbruks- og matministeren vil iverksette for å løse dyrevelferdsproblemene i norsk svinehold som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar.

Svar på spørsmål nr. 1947 fra stortingsrepresentant Une Bastholm

Jeg viser til brev av 24. juni 2019 der stortingsrepresentant Une Bastholm stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

" Hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette for å løse dyrevelferdsproblemene i norsk svinehold som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar?"

Det er alvorlige forhold som ble avdekket i Brennpunkt-dokumentaren. Filmen viste dårlige holdninger og brudd på regelverk hos flere svineprodusenter.

Myndighetene har de senere årene hatt en tett oppfølging av svinenæringen, og dette står fortsatt høyt på agendaen, både hos Mattilsynet og departementet. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. En samlet bransje har gått sammen og tatt tak for å løfte næringen. Det er laget et omfattende dyrevelferdsprogram, og det er innført obligatoriske veterinærbesøk.

Alle dyr skal ha det bra. Både myndighetene og næringen må nå fortsette arbeidet for å sørge for at bønder behandler dyrene godt.

På møte med næringen 26. juni konkluderte jeg med følgende nye tiltak:

  • Forskriftsfesting av krav om at svineprodusenter deltar i dyrevelferdsprogrammet
  • Innføring av kompetansekrav i dyrevelferdsprogrammet
  • Vurdere å gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd

Jeg utfordret også næringen på å vurdere ytterligere tiltak og melde tilbake til meg innen 1. september. Jeg vil deretter ha et nytt møte med næringen.

Jeg kommer til å følge nøye med på det forbedringsarbeidet som nå må gjennomføres, slik at vi ser at tiltakene gir varig effekt. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen