Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål når  erstatning for peldyrbønder blir sendt på høring

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om når den varslede ordningen for skadeerstatning for pelsdyrbøndene sendt på høring

Svar på spørsmål nr. 1894 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Representanten Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Kva tid vert den varsla ordninga for skadebot for pelsdyrbønder sendt på høyring, og kva element vil den byggja på?» 

Jeg arbeider for å sende utkast til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr på høring så snart som mulig. Utkastet vil bygge på den kompensasjonsordningen som er beskrevet i Prop. 99 L (2018-2019) sammenholdt med Innst. 348 L (2018-2019) og Stortingets vedtak i forbindelse med behandling av lovsaken.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen