Svar på skriftlig spørsmål om erstatningsordningen for pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om hvilket grunnlag mener regjeringen at erstatningsordningen for pelsdyrnæringen kommer innenfor statsstøtteregelverket og hvordan argumenteres det overfor ESA.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2655 fra representanten Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"På hvilket grunnlag mener regjeringen at erstatningsordningen for pelsdyrnæringen kommer innenfor statsstøtteregelverket og hvordan argumenteres det overfor ESA?"

Jeg ønsker å notifisere de samlede ordningene som er vedtatt for å kompensere pelsdyroppdrettere til ESA, for å få rettslig sikkerhet for at ordningene ikke innebærer ulovlig statsstøtte.

Det arbeides med å utforme en prenotifikasjon til ESA. I dette arbeidet vil departementet bli bistått av ekstern juridisk ekspertise. Departementet har også dialog med Norges Pelsdyralslag ved deres advokat med særlig kompetanse på dette området. Det nærmere innholdet i dialogen med ESA vil blant annet bli klargjort gjennom denne prosessen.

Jeg vil understreke at Stortingets lovvedtak og uttrykte vilje naturligvis ligger til grunn for mitt arbeid med saken.   

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad