Svar på skriftlig spørsmål om erstatningsordningene for fôrlag og pelserier

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om hvordan regjeringen jobber med erstatningsordningene for fôrlag og pelserier og hvordan vil departementet involvere næringen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2656 fra representanten Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

"Hvordan jobber regjeringen nå med erstatningsordningene for fôrlag og pelserier og hvordan vil departementet involvere næringen, for å sikre at disse treffer?"

Jeg har prioritert arbeidet med å få notifisert de samlede ordningene i forbindelse med avviklingen av pelsdyrnæringen til ESA, for å få en raskest mulig avklaring på at ordningene ikke innebærer ulovlig statsstøtte.

Jeg har foreløpig ikke startet konkret arbeid med oppfølging av de to anmodningsvedtakene som gjelder fôrlag og pelserier. Departementet har imidlertid i møte med Norges Pelsdyralslag 22. juni i år anmodet dem om å gi innspill om hvem det kan være relevant å ha kontakt med i arbeidet med oppfølging av disse anmodningsvedtakene og jeg imøteser tilbakemelding på dette.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad