Svar på skriftlig spørsmål om frostskader på frukttre i Telemark

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om frostskader på frukttre i Telemark.

Spm nr 2926 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud - Frostskader på frukttre i Telemark

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr 2926 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Stortingsrepresentant Hoksrud har stilt følgende spørsmål:

"Etter sist vinter er det meldt inn uvanlig store frostskader på frukttre i Telemark. Eplebønder i Midt-Telemark taper nå til saman ca. 3 millioner kroner som følgje av at ca. 50.000 nye epletrær må plantes. Hvor langt har departementet kommet med å vurdere hvorvidt og i hvilken grad tapene skal erstattes?"

Det er meldt om vinterskader på frukttrær i flere områder i landet etter sist vinter. I tillegg til Telemark og Vestfold, er det også skader hos produsenter i Lier-området, Ryfylke og Sogn. En kartlegging av situasjonen er en forutsetning for å kunne vurdere konsekvensen av tapene og hvordan eksisterende ordninger fungerer i den aktuelle situasjonen. Fruktprodusentene kan på ordinær måte benytte seg av produksjonstilskudd, tilskudd til avlingssvikt og andre relevante ordninger nå i høst.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Landbruksdirektoratet, i samarbeid med statsforvalterne, i oppdrag å gjøre en kartlegging av skadeomfanget og vurdere hvordan eksisterende ordninger samlet fungerer opp mot skadeomfanget, både på kort og lengre sikt. Jeg vil ta stilling til saken når den samlede vurdering fra Landbruksdirektoratet foreligger.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad