Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om godkjenning av plantevernmiddelet Sluxx for hobbybruk

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om statsråden vil ta initiativ til at plantevernmiddelet Sluxx blir gjort tilgjengelig for hageeiere.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 57 fra representanten Arne Nævra

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

"Sluxx er et effektivt middel mot brun skogsnegl som er en fremmedart som sprer sykdomsfremkallende bakterier og virus og som ødelegger hagegleden for så mange. Sluxx er miljøvennlig og rimelig og brukes av bønder med autorisasjon for plantevernmidler, men det er ikke godkjent til hobbybruk. Dette fordi importøren ikke har søkt om godkjenning, kanskje fordi produsenten også selger en konkurrerende middel? Vil statsråden ta initiativ til at Sluxx blir gjort tilgjengelig for hageeiere slik mange ønsker seg?"

Jeg har forståelse for at brunskogsnegl kan skape frustrasjon hos hageeiere.

Både forebyggende og direkte tiltak er viktige for å redusere forekomst av brunskogsnegl i hager. Bruk av plantevernmidler er kun ett av flere aktuelle tiltak. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har mye nyttig informasjon om bekjempelse av snegler tilgjengelig på sine hjemmesider.

Som representanten Nævra trekker fram, er preparatet "Sluxx HP" ikke godkjent til hobbybruk i Norge. Mattilsynet har ikke mottatt søknad om godkjenning av "Sluxx HP" til hobbybruk, og preparatet er derfor ikke vurdert for slik bruk. Mattilsynet opplyser for øvrig at ifølge godkjenningsinnehaver er "Sluxx HP" kun registrert som et yrkesprodukt i EU.

Mattilsynet har ansvar for å vurdere og godkjenne plantevernmidler som kan brukes i Norge. Regelverket for godkjenning og bruk av plantevernmidler er en del av EØS-avtalen, og er gjennomført i Norge gjennom Forskrift om plantevernmidler. Prosedyrer for søknadsprosess, hva søknaden må inneholde og dokumentasjonskrav som må følge søknader er nedfelt i EØS-regelverket. I tillegg til ordinær måte å søke om godkjenning på, er det enkelte andre muligheter, samt dispensasjonsmuligheter i regelverket.  Aktuelle bestemmelser i regelverket forutsetter imidlertid at det foreligger en søknad om godkjenning som myndighetene kan behandle. Dersom det kommer en søknad om godkjenning av dette preparatet til hobbybruk, vil jeg be Mattilsynet om å prioritere behandling av søknaden. 

Det er for øvrig tilgjengelig tre godkjente preparater mot snegler for hobbybruk i Norge. Dette omfatter kjemiske preparater som, i likhet med "Sluxx HP", inneholder jernfosfat og det biologiske preparatet "Nemaslug."

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen