Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om farlig hundesykdom

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hva statsråden vil gjøre for å kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått, og hvilke tiltak vil hun sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2257 fra representanten Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

"Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått, og hvilke tiltak vil hun sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder?" 

Veterinærinstituttet og Mattilsynet arbeider i godt samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og private veterinærklinikker for å finne årsaken til at det har vært mange tilfeller av en akutt mage-tarmsykdom hos hund de siste ukene. De leter fortsatt bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp og parasitter. Hunder til obduksjon tas imot etter avtale med Mattilsynet eller Veterinærinstituttet. Alle obduksjoner og andre undersøkelser som gjøres på Veterinærinstituttet for å avklare denne sykdomssituasjonen, er uten kostnader for eieren.

Mattilsynet sendte i samarbeid med Veterinærinstituttet, tidlig ut spørreskjemaer til berørte hundeeiere. I tillegg er det nå sendt ut et omfattende spørreskjema til ca. 2000 veterinærklinikker og privatpraktiserende veterinærer, for å få nærmere kunnskap om tilfeller med blodig diare hos hund etter 1. august i år. Dataene fra disse spørreskjemaene vil bli sammenstilt og vurdert av Veterinærinstituttet, for å se om det finnes fellesnevnere hos hundene som er rammet. Dette vil kunne gi indikasjoner på hvor smitten kommer fra og/eller hvordan den har oppstått. Disse indikasjonene vil kunne være med på å angi hvilken retning det videre arbeidet med å finne årsaken til denne sykdommen bør ha.

Det er urovekkende for landets hundeeiere at mange hunder er rammet av en alvorlig tarmsykdom som vi ennå ikke kjenner årsaken til. For å unngå en eventuell spredning av sykdom anbefaler jeg alle hundeeiere å følge de rådene Mattilsynet har lagt ut på sine hjemmesider. Det er ingen indikasjon på at denne sykdommen overføres til mennesker. Mattilsynet og Veterinærinstituttet holder meg oppdatert, og de oppdaterer hjemmesidene sine, etter hvert som de får ny kunnskap.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen