Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjon for pelsdyrforbud

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kompensasjon for pelsdyrforbud, straks vert lagt ut på departementet sin nettstad.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1139 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Vil statsråden syte for at alle høyringsinnspel, i samband med høyringa på sak om kompensasjon for pelsdyrforbud, straks vert lagt ut på departementet sin nettstad?"

For en del av de mottatte høringsuttalelsene så inneholder de informasjon om personlige forhold som økonomi og helse hos den som har avgitt høringsuttalelse, og i noen tilfeller også hos dennes nærstående. Departementet kan derfor ikke uten videre offentliggjøre slik informasjon, jf. forvaltningsloven § 13.

Alle høringsuttalelser som det blir vurdert at det er lovlig å publisere vil bli lagt ut på regjeringen.no.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad