Svar på skriftlig spørsmål om kompensasjonsordning for virksomheter innen mat- og bryggeritradisjoner

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om statsråden vil se på muligheten for å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter innen mat- og bryggeritradisjoner.

Skriftlig besvarelse av spm. nr. 2443 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud - mulighet for en kompensasjonsordning for virksomheter innen mat- og bryggeritradisjoner

Stortingsrepresentanten Bård Hoksrud har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Vil statsråden se på muligheten for å få på plass en kompensasjonsordning som kan bidra til at aktører som Oi! Trøndersk Mat og Drikke, og andre som Gladmat og Bergen Matfestival kan få hjelp til å komme seg gjennom den kneika disse står midt oppe i, og sørge for at de er klare til å fortsette å bidra til å videreutvikle norske mat- og bryggeritradisjoner slik at vi fortsatt skal være i verdenstoppen når det gjelder mat og matopplevelser fremover?"

Regjeringen har stor forståelse for den krevende situasjonen mange av aktørene innen landbrukets tilleggsnæringer står i som følge av pandemien. Vi vurderer løpende ulike mulige avbøtende tiltak.

De mange mat- og drikkefestivalene som vanligvis blir arrangert på sommeren og høsten er alle svært viktige for å bidra til å styrke matnasjon Norge. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen for store og små næringsaktører. I tillegg til regjeringens generelle kompensasjonsordning, lempinger i permitteringsregelverk og endring i betalingsfrister for mva., er det gjort flere tiltak på landbruksområdet. Innenfor Utviklingsprogrammet og Investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-ordningen) er det gjort justeringer som er tilpasset tilleggsnæringene i landbruket.

Dette omfatter:

  • Avdragsutsettelse på lån for de som har lån gjennom Innovasjon Norge
  • Mulighet for økt tilskuddsandel for de som søker bedriftsutviklingsstøtte over IBU-ordningen
  • Økt fleksibilitet innenfor Utviklingsprogrammet for å møte utfordringene som følge av covid-19
  • Opprettholdelse av støtten til regionale matfestivaler, selv om disse ikke kan gjennomføres på vanlig vis i år

Regjeringen har også bevilget 600 mill. kroner til kommunale nærings­fond for å støtte lokalt næringsliv. Midlene kan bl.a. nyttes til direkte bedriftsstøtte og tilretteleggende støtte. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkningene av covid-19.

Jeg vil også peke på at vi har åpnet for gratis deltakelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat. Det er gjort nettopp for å stimulere til mer direktesalg, og for bidra til å avhjelpe situasjonen for de mange lokalmat- og drikkeprodusentene som er avhengige av salg via disse salgskanalene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad