Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om krisen reindriften

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad (A) om ministeren vil sette inn tiltak for å avhjelpe krisen reindriften opplever, og hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette.

Svar på spørsmål nr. 1167 til skriftlig besvarelse fra stortings-representant Runar Sjåstad

Jeg viser til brev datet 6. mars 2020 fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad til skriftlig besvarelse:

«Vil ministeren sette inn tiltak på kort og lenger sikt for å avhjelpe krisen reindriften opplever og hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette? 

Begrunnelse:

Reindriftsnæringen er kommet i en akutt krisesituasjon pga. snømengdene denne vinteren. Krisefondet for reindriftsnæringen er i dag på 2,5 mill. kr. og dekker ikke behovet for foring og transport. Dette fører til store økonomiske belastninger for den enkelte reineier i en allerede presset situasjon»

Innledningsvis vil jeg understreke at jeg har fulgt utviklingen av beitekrisen tett, og jeg har bl.a. vært i direkte kontakt med lederen av beredskapsutvalget i Finnmark.

Kriseberedskapsutvalgene har konkludert med at det nå er en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, samt i deler av Troms og Nordland. Situasjonen er også krevende i deler av Trøndelag, men kriseberedskapsutvalget har ennå ikke definert en beitekrise i dette området. Beitekrisen skyldes ikke et for høyt reintall – men har sin årsak i de unormalt store snømengdene. 

Etter beitekrisen i 2017 ble det opprettet et kriseberedskapsfond for reindriften. Det er satt av midler til dette fondet over reindriftsavtalen hvert år siden. Distriktene har også egne kriseberedskapsfond der de setter av midler fra distriktstilskuddet. Vi er nå imidlertid inne i en situasjon hvor distriktenes midler i stor grad er brukt opp.

Under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021, som ble avsluttet med inngåelse av avtale 27. februar, var beitekrisen et sentralt tema. Det var på det tidspunktet klart at den eksisterende beholdningen på kriseberedskapsfondet ikke ville være tilstrekkelig. Avtalepartene ble derfor enige om å redusere egenkapitalen til Reindriftens utviklingsfond med 10 mill. kroner, og overføre disse til kriseberedskapsfondet. Kriseberedskapsfondet har etter dette en beholdning på 12,7 mill. kroner i 2020.

Avtalepartene har forutsatt at støtte fra fondet skal brukes til innkjøp av fôr. Sett ut fra graden av beitekrise i det enkelte distrikt og utvikling av krisen, skal Landbruksdirektoratet og fylkesmennene sammen med beredskapsutvalgene foreta en riktig fordeling av midlene i kriseberedskapsfondet.

Jeg vil følge beitesituasjonen fortløpende og vurdere behovet for eventuelt ytterligere tiltak.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen