Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om kritikkverdige forhold hos Mattilsynet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden vil  sette i gang en ekstern granskning av Mattilsynet og tilsynsvirksomheten.

Svar på spørsmål nr. 1662 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Jeg viser til brev av 20. mai 2019 der stortingsrepresentant Geir Pollestad stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Det er i media avdekket svært kritikkverdige forhold hos Mattilsynet i sammenheng med et tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Vil statsråden sette i gang en ekstern granskning av Mattilsynet og tilsynsvirksomheten?

Jeg er enig med representanten Pollestad i at den saken som er omtalt i media om tilsyn hos en pelsdyrprodusent fra Rogaland, viste kritikkverdig saksbehandling og håndtering av den aktuelle produsenten.

Mattilsynet har en viktig oppgave i å sikre trygg matproduksjon, god plante- og dyrehelse, god dyrevelferd og trygg mat. At Mattilsynet nyter tillit er avgjørende både for aktørene langs matproduksjonskjeden og for forbrukerne.

I etterkant av den konkrete saken har Mattilsynets administrerende direktør bedt om å bli løst fra sin stilling. I tillegg har regiondirektøren og aktuell avdelings- og seksjonsleder midlertidig trådt tilbake fra sine lederroller mens pågående undersøkelser fortsetter.

Det vil være Mattilsynets nye leder som må lede arbeidet med å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre at Mattilsynet har rutiner og forvaltningspraksis som ivaretar hensynet til aktørene langs matproduksjonskjeden.

Jeg vil følge nøye med på det arbeidet Mattilsynet gjennomfører.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen