Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om melkekvoter

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om melkekvoter.

Svar på spørsmål nr. 1105 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen om melkekvoter

Representanten Lundteigen stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Av de 615 påmeldte melkekvotene som ønskes solgt til staten er hele 204 leiekvoter. Disse leiekvotene omfatter 16,8 mill. liter. Regjeringens oppkjøpsordning som også innebærer salg av leiekvoter har mange svakheter. Hva er regjeringens plan for de som mister leiekvotene som følge av oppkjøpsordningen?"

Utleie av melkekvote er et privatrettslig forhold mellom utleier og innleier.

Dersom eier av melkekvote ønsker å selge kvoten uten at leieperioden har utløpt, må det sendes en bekreftelse til Landbruksdirektoratet på opphør av leieforhold, der begge parter signerer. Det er ikke slik at produsenter som produserer på flere kvoter automatisk vil miste den delen av produksjonsgrunnlaget som er basert på leid kvote midt i en leieperiode.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen er en stor utfordring for melkesektoren, og vi brukte mye tid sammen med faglagene for å finne den beste løsningen for sektoren i denne situasjonen. Den ekstraordinære oppkjøpsordningen er et resultat av en enighet mellom Norges Bondelag og staten, jf. protokoll fra møte om nedskalering av melkeproduksjonen 16. oktober 2019. Partene ble da enige om å gjennomføre en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter kvote, og at resterende del av nedskaleringen skulle gjennomføres med forholdstall for disponibel kvote.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen vil gi en betydelig overgangskostnad for melke­produsentene. Dette er en helt spesiell situasjon hvor alle må dele på ansvaret og kostnaden i overgangen til en ny normalsituasjon. Staten bidrar derfor med 200 mill. kroner til det ekstra­ordinære oppkjøpet, noe som gir en vesentlig reduksjon i omsetningsavgiften for aktive produsenter, sammenlignet med forutsetningene som lå til grunn fra jordbruksavtalen i fjor vår. Jeg vil minne om at det da var forutsatt at melkeprodusentene selv skulle finansiere oppkjøpet over omsetningsavgiften.

Det ville alltid kunne påpekes svakheter uavhengig av hvilken teknisk løsning for nedskalering som hadde blitt valgt. Vi er nå inne i en dugnad for å komme oss gjennom en vanskelig periode hvor alle produsenter må bidra. Jeg er også enig med Bondelagets leder Lars Petter Bartnes når han i siste utgave av Bondebladet sier at det er uheldig å gjøre endringer i et regelverk midt i virkeperioden.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen