Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om naturskadeerstatning

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om naturskadeerstatning.

Skriftlig svar på spørsmål nr. 721 fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand – Spørsmål om naturskadeerstatning

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. januar 2020 vedlagt spørsmål nr. 721 fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand. Spørsmålet lyder:

"Flommen i Skjåk gav store skader 14.10.2018, og Landbruksdirektoratet ble kontakta om naturskadene alt dagen etter. Søknad om erstatning gikk fra Skjølavatnet vatningsanlegg til Landbruksdirektoratet, og 12.2 kom vedtak om erstatning. Ferdigattest er levert. Høsten 2019 har direktoratet ikke svart på henvendelser om saka. Næringsdrivende i Skjåk venter fortsatt på svar. Styret i Skjølavatnet vatningsanlegg har forfall på 800 000 kr per juli 2019, som setter virksomheten og involverte i en uheldig situasjon. Hva gjør at dialogen og oppfølgingen har stoppet opp, og hvorfor blir ikke vedtatt erstatningssum utbetalt?"

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) inneholder regler om den statlige naturskadeordningen. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet, og fatter vedtak om erstatning. Klagenemnda for naturskadesaker (Klagenemnda) avgjør eventuelle klager etter ordningen. Jeg vil understreke at Klagenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan, og departementet har derfor ingen myndighet til å instruere nemnda.

Jeg har likevel bedt Landbruksdirektoratet om en orientering. Direktoratet opplyser at det i denne naturskadesaken fremkom ny informasjon etter at vedtak ble fattet den 12. februar 2019. Deler av vedtaket ble påklaget 4. april 2019. Med bakgrunn i at saken viste seg å være mer komplisert enn først antatt, valgte Landbruksdirektoratet å forberede klagebehandling for Klagenemnda til tross for at klagefristen var oversittet. I forbindelse saksforberedelsene viste det seg at et skadeobjekt (vanningsanlegg) manglet fra den opprinnelige taksten og dermed det opprinnelige vedtaket. Landbruksdirektoratet ba derfor søker om å sende inn ny søknad. Søknad om erstatning for vanningsanlegget ble mottatt 24. juni 2019. Utviklingen i saksgangen har ført til at den opprinnelige naturskadesaken nå er delt i to - en del for selve vanningsanlegget og en del for det som er til klagebehandling. Begge sakene er fortsatt til behandling, men Landbruksdirektoratet opplyser om at de i løpet av kort tid vil fatte nytt erstatningsvedtak med utgangspunkt i søknaden av 24. juni 2019. Samtidig vil direktoratet ta stilling til om anførslene i klagen av 4. april 2019 skal tas til følge eller om klagen skal oversendes Klagenemnda.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen