Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om nedskaleringen av melkeproduksjonen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om hva vil statsråden foreta seg for å sikre at nedskaleringen av melkeproduksjonen ikke fører til at arbeidsplasser i landbruk og industri i Finnmark ryker.

Svar på spørsmål nr. 782 fra repr. Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentanten Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar fra Landbruks- og matministeren:

"Hva konkret vil mat- og landbruksministeren foreta seg for å sikre at nedskaleringen av melkeproduksjonen ikke fører til at arbeidsplasser i landbruk og industri i Finnmark ryker som følge av at det blir for få produsenter igjen?"

Norsk melkeproduksjon må reduseres med om lag 100 mill. liter melk. Etter avtale mellom staten og Norges Bondelag gjennomføres nå en ekstraordinær oppkjøpsrunde med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter melk. Resterende del av nedskaleringen gjennomføres med redusert forholdstall for produksjons­kvotene.

Landbruk i hele landet er viktig for regjeringen. Oppkjøpet av melkekvoter er fordelt ut fra produksjonsregionenes andel av grunnkvote. Dette bidrar til en fortsatt stabil regional fordeling av melkeproduksjonen, også etter nedskaleringen. Det vil si at i alle regioner vil melkemengden til foredling bli noe mindre. Det er en nødvendig konsekvens at både jordbruket og foredlingsindustrien må tilpasses en produksjon for hjemmemarkedet. Det innebærer noe redusert aktivitetsnivå.

Å opprettholde landbruksbasert aktivitet i alle regioner, inkludert Finnmark, må skje innenfor de mulighetene markedet gir, enten det er basert på melk eller andre råvarer. Det er problemstillinger som vil bli vurdert nøye i det kommende jordbruksoppgjøret.  

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen