Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om norsk svinehold

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om hvilke grep vil ta for at norsk svinehold skal være innenfor lovverket og få en standard på dyrevelferd som vi kan stolte av.

Svar på spørsmål nr. 1913 fra stortingsrepresentant Arne Nævra

Jeg viser til brev av 20. juni 2019 der stortingsrepresentant Arne Nævra stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Det har vært skremmende avsløringer av overtramp, brudd på loven og rett og slett dyreplageri i norsk svinehold. Hittil har mye vært avfeid ved at det kun er enkeltsaker. Men når så mange, grove enkeltsaker dukker opp, synes det å være systemsvikt.

Hvilke grep vil statsråden nå ta for at norsk svinehold skal være innenfor lovverket og få en standard på dyrevelferd som vi kan stolte av, og vil hun bringe dette spørsmålet inn i jordbruksforhandlingene og vurdere en effektiv, offentlig dyrevelferdsmerking?"

Jeg er enig med representanten Nævra i at Brennpunkt-dokumentaren viser lovbrudd og holdninger til dyr som er helt uakseptable. Dessverre så ligner dette på forhold Mattilsynet avdekket under tilsynskampanjen på slaktegris i Rogaland i 2017-2018. De siste par årene har departementet og Mattilsynet derfor hatt en tett oppfølging av næringen, og dette står fortsatt høyt på agendaen. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. Bønder som ikke behandler dyrene sine bra, har ikke noe i landbruket å gjøre.

En samlet svinenæring responderte raskt på funnene tidlig i tilsynskampanjen og vedtok alt i desember 2017 en handlingsplan for dyrevelferd i slaktegrisbesetninger, herunder et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Dyrevelferdsprogrammet ble obligatorisk for alle slaktegrisprodusenter fra 1. januar 2019. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsprogrammet, eller ikke lukker avvik innen oppgitte frister, vil få et trekk i slakteoppgjøret. I ytterst konsekvens vil de ikke kunne levere grisen til slakt. Det er altså en samlet bransje som nå har tatt tak for å løfte næringen.

Det norske regelverket for hold av svin er godt og inneholder på flere områder langt strengere velferdsbestemmelser enn i verden for øvrig. Forholdene som er avdekket, skyldes ikke at det er svake velferdskrav i regelverket, men uakseptable holdninger til dyr og brudd på gjeldende regelverk.

Alle dyr skal ha det bra. Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte. Jeg skal denne uken ha et møte med næringen og Mattilsynet for å drøfte hva som ytterligere må gjøres for å unngå slike forhold som ble vist i filmen.

Jeg kommer til å følge nøye med på forholdene i norsk svinehold til vi ser at tiltakene gir varig effekt. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen