Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter»

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om statsråden er kjent med om de svinebesetninger som ble besøkt av undercover-journalisten i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter»  hadde tilsynsrapporter fra Mattilsynet som påpekte feil og mangler ved svineholdet.

Svar på spørsmål nr 1974 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Jeg viser til brev av 27. juni 2019 der stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

" Er statsråden kjent med om de svinebesetninger som blei besøkt av undercover-journalisten i NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», sendt 19. juni 2019, hadde tilsynsrapporter fra Mattilsynet som påpekte feil og mangler ved svineholdet?"

I følge NRK besøkte undercover-journalisten 13 grisehold hvorav 8 ble vist på TV. NRK og filmselskapet Piraya-film vil ikke oppgi navnene til Mattilsynet under henvisning til kildevernet. Mattilsynet har imidlertid på andre måter fått informasjon om identiteten til de fleste av dem som er vist i filmen.

Mattilsynet undersøker nå hvilken historikk disse dyreholdene har hos tilsynet, herunder om tilsynet har mottatt bekymringsmeldinger, om de har vært på tilsyn i de aktuelle dyreholdene, og om de har funnet feil og mangler og om det er gitt pålegg om retting.

Så langt har Mattilsynet funnet at det er mottatt bekymringsmelding på enkelte av bøndene, og at en bonde har fått veiledning om bedre oppfølging av syke dyr. Mattilsynet har ikke funnet alvorlige feil og mangler hos dem de så langt har fått undersøkt.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen