Svar på skriftlig spørsmål om Norsk Rikstoto

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A) om Norsk Rikstoto vil få anledning til å innføre reglene slik Stortinget har vedtatt.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1753 fra representanten Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

Kan statsråden klargjøre om Norsk Rikstoto vil få anledning til å innføre reglene slik Stortinget har vedtatt, altså at inkludering av tidligere gevinster også får anvendelse for gevinster vunnet før 1 januar 2021, og dersom statsråden ser at dette ikke er mulig å gjennomføre ber jeg om at det redegjøres for hvorfor Stortingets vedtak ikke kan gjennomføres, og om statsråden mener det er behov for at Stortinget må avklare sitt syn på nytt?

Ved innfasing av tapsgrensene fra 1. januar 2021 valgte Norsk Rikstoto, etter dialog med Lotteritilsynet, å overføre "positiv gevinstsaldo" fra 2020 til 2021, forutsatt at spilleren selv ønsket å legge gevinster til tapsgrensene. Dette innebærer i praksis at alle gevinster som var vunnet før 1. januar 2021, og som ikke senere var "spilt bort", kunne legges til tapsgrensene.

Modellen for innfasing av tapsgrensene innebærer derfor at tidligere gevinster inkluderes, slik det er forutsatt i flertallsmerknaden representanten Lauvås refererer til i sitt spørsmål. 

Departementet ser at dette kan gjøres på flere måter og har derfor i møter både med Norsk Rikstotos administrasjon og styreleder, gitt uttrykk for at vi er åpne for å vurdere andre modeller for innfasing. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad