Svar på skriftlig spørsmål om regler for krav til gjødsel og spredeareal

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad Sp om nye regler for krav til gjødsel og spredeareal.

Skriftlig svar på spm nr 2960  fra stortingsrepresentant Geir Pollestad - Spm om avgjørelse i sak om nye regler for krav til gjødsel og spredeareal

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 2960 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad datert 8. september 2021. Pollestad stilte følgende spørsmål:

"Stemmer påstandane fremsatt på Nationen.no, 8.september 2021, om at regjeringen har avgjort saka om nye regler for krav til gjødsel og spredeareal?"

Representanten etterlyser gjødselregelverket. Denne saken er fortsatt i prosess. Det har vært, og er, et omfattende arbeid, og departementet jobber nå med et høringsdokument.  

Når høringsdokumentet er klart vil det sendes på høring. I dokumentet ber vi på vanlig måte om innspill fra berørte aktører. Formålet med høringen er å få innspill og dermed et best mulig beslutnings­grunnlag for å fastsette endelig regelverk. Ingenting er bestemt før man har vurdert høringsinnspillene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad