Svar på skriftlig spørsmål om Rikstoto

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) om spillegrenser eller tapsgrenser i Rikstoto.

Svar på skriftlig spørsmål nr.1302 fra representanten Himanshu Gulati

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Kan statsråden informere om hvorvidt det er innført spillegrenser eller tapsgrenser i Rikstoto, om det stemmer (som hun uttalte i Stortinget) at ubrukte tapsgrenser videreføres til de neste måneder, og hvordan utviklingen har vært for Rikstoto siden innføringen av overfornevnte grenser?" 

Det ble fra 1. januar 2021 innført grenser for maksimalt tap for Norsk Rikstotos spillere, og det er fra departementet lagt til rette for at ubrukte tapsgrenser kan benyttes innenfor rullerende perioder på 90 dager. Jeg har innhentet nærmere informasjon fra Norsk Rikstoto om begrepsbruk og innretning av tapsgrensemodellen.

Norsk Rikstoto opplyser at de siden 2018 har brukt begrepet "spillegrense".

Norsk Rikstoto opplyser at spillegrensen er et uttrykk for en totaloversikt over det spilleren kan spille for. Spillerne kan selv velge å legge gevinst til sine selvvalgte grenser (som ikke kan være høyere enn 20.000 kroner per dag eller per 30 dager), herunder kan nettogevinst fra 2020 tillegges.

Modellen legger til rette for at spillerne – utover gevinst – ikke kan tape mer enn den maksimale tapsgrensen på inntil 20 000 kroner per måned.

Norsk Rikstoto opplyser videre at det er lagt opp til at spill-/tapsgrensene skal rulleres over 90-dagers perioder. For å fase inn tapsgrensemodellen fra 1. januar 2021 på en hensiktsmessig måte, fikk imidlertid eksisterende spillere anledning til å overføre ubenyttet spillegrense på inntil 40 000 kroner fra november og desember.

Tabellen nedenfor viser utviklingen av Norsk Rikstotos totalomsetning i perioden 1. januar -14. februar i årene fra og med 2018 til og med 2021 (Kilde: Norsk Rikstoto).

År

Januar

01.02 – 14.02

Total 01.01-14.02

2018

285 891 479

122 952 381

408 843 860

2019

273 982 831

117 258 377

391 241 207

2020

261 877 603

110 586 935

372 464 538

2021

246 696 241

105 227 872

351 924 113

Norsk Rikstoto sier at de forventer at omsetningsnedgangen vil bli tydeligere fremover, og at de foreløpig ikke har sett den fulle effekten av innføringen av maksimalgrenser for tap fra 1. januar 2021. Bakgrunnen for dette er at mange av Norsk Rikstotos spillere tok med seg ubenyttet tapsgrense fra november og desember, samt netto gevinst fra 2020 inn i sitt spill i januar. Mange spillere er nå i ferd med å ha utnyttet sine spill-/tapsgrenser maksimalt. 

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad