Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tester for påvisning av CVD

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om testene for påvisning av CVD, og hva testene er akkreditert for.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1723 fra representanten Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Er testene for påvisning av CVD akkrediterte og dermed kvalitetssikret av sertifiserte laboratorier og i tilfelle hvilke prøvematerialer, hjernebiopsier, blod, urin, avføring og eventuelt jord og sand, er CVD-testene akkreditert for?" 

Ifølge Veterinærinstituttet er alle tester som de benytter i diagnostikk av TSE (transmissible spongiforme encefalopatier) akkrediterte av Norsk akkreditering. Hos dyr kjenner vi sjukdommene som kugalskap (BSE), skrapesjuke og skrantesjuke (CWD).

Testene er de samme som benyttes internasjonalt. Ved utredning av CWD undersøkes hjernevev og lymfatisk vev med en innledende ELISA-test. Ved positivt resultat fra ELISA vil resultatet verifiseres ved bruk av Western blot.

Veterinærinstituttet er oppnevnt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som referanselaboratorium for CWD, og bistår laboratorier i andre land. Som OIE-referanselaboratorium utvikler Veterinærinstituttet kontinuerlig kunnskapen innen diagnostikk av CWD, og det er god kontakt mellom Veterinærinstituttet og laboratorier i utlandet.

Det er kun hjernevev og lymfatisk vev som benyttes i akkrediterte tester i diagnostikken. Annet biologisk materiale brukes per i dag bare i forskning.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen