Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Veterinærinstituttet i Sandnes

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om Veterinærinstituttet i Sandnes.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1042 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Hva betyr det at Veterinærinstituttet i Sandnes skal bli nasjonalt senter for beredskap og besetningsdiagnostikk innen dyrehelse og -velferd sammenlignet med tilbudet i dag når det gjelder tjenester, kostnader og ansatte?»

Mattilsynet har ansvaret for beredskapen innen dyrehelse og dyrevelferd og samhandler tett med Veterinærinstituttet. Arbeidet for å ivareta god dyrehelse, god fiskehelse og trygg mat blir stadig mer omfattende. Nye diagnostiske metoder som for eksempel benytter molekylærbiologi og bioinformatikk til påvisning av smittestoff tas stadig mer i bruk ved Veterinærinstituttet. Obduksjoner er fortsatt viktig i noen tilfeller, men brukes sjeldnere.

Veterinærinstituttet har informert meg om at de vil satse på å videreutvikle enheten i Sandnes som et nasjonalt kompetansesenter for næringsstøtte, beredskap og besetningsdiagnostikk innen dyrehelse og dyrevelferd. I Sandnes vil det ifølge Veterinærinstituttet være aktuelt å ha dyreartsansvarlige for viktige produksjonsdyr.

De regionale enhetene i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes vil ifølge Veterinærinstituttet få en styrket rolle innen rådgivning og risikobasert diagnostisk arbeid ved at de inngår i Veterinærinstituttets felles enhet for dyreartsansvarlige. De dyreartsansvarlige er instituttets kontaktpunkt og rådgivere overfor myndigheter og næring. De har ansvar for at det lages oppsummeringer av helsesituasjonen og initierer og koordinerer utarbeidelse av faglig informasjon. De koordinerer arbeidet ved større sjukdomsproblemer. Videre vil de bidra i akutte beredskapssaker og innen forskning.

Mattilsynet, praktiserende veterinærer og næringene vil ved enheten i Sandnes kunne få råd om prøvetaking og forsendelse, samt rådgivning til forebygging av dyresjukdommer.

Som en viktig del av beredskapen innen dyrehelse er kompetanse innen diagnostikk, prøveuttak og feltobduksjon hos privatpraktiserende veterinærer og medarbeidere hos Mattilsynet avgjørende. Enheten i Sandnes har gode fasiliteter for kursvirksomhet og vil kunne tilby landsdekkende kurs på området. De vil kunne samarbeide med Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) og forskningssenteret SEARCH. Det er naturlig at tilbudet videreutvikles sammen med Mattilsynet og Den norske Veterinærforening.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen