Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Veterinærinstituttets avdeling i Trondheim

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) de veterinærfaglige argumentene for å legge ned obduksjonsenheten og laboratorievirksomheten ved Veterinærinstituttets avdeling i Trondheim

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1044 fra representanten Marit Arnstad

Stortingsrepresentant Marit Arnstad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Hva er de veterinærfaglige argumentene for å legge ned obduksjonsenheten og laboratorievirksomheten ved Veterinærinstituttets avdeling i Trondheim?»

Mattilsynet har ansvaret for beredskapen innen dyrehelse og dyrevelferd og samhandler tett med Veterinærinstituttet. Arbeidet for å ivareta god dyrehelse, god fiskehelse og trygg mat blir stadig mer omfattende. Nye diagnostiske metoder som for eksempel benytter molekylærbiologi og bioinformatikk til påvisning av smittestoff tas stadig mer i bruk ved Veterinærinstituttet. Obduksjoner er fortsatt viktig i noen tilfeller, men brukes sjeldnere.

Veterinærinstituttet har orientert meg om at for å modernisere og effektivisere driften, vil de blant annet legge om arbeidet med diagnostikk og sjukdomsovervåkning. Prøveinnsamlingen vil i større grad bli risikobasert, og i mindre grad basert på undersøkelser av døde enkeltdyr.

Transport av hele dyr til obduksjonslokaler kan også innebære smitterisiko. Praktiserende veterinærer eller ansatte i Mattilsynet vil derfor fortrinnsvis ta ut blodprøver eller annet prøvemateriale fra sjuke eller døde dyr, som så sendes til Veterinærinstituttet. Diagnostikk for å avklare forekomst av alvorlig smittsom sjukdom, samt en del andre dyrehelse- og dyrevelferdsutfordringer, krever i dag moderne og kostbare lokaler, avansert utstyr og høy kompetanse. Veterinærinstituttet peker på at samling av all laboratorievirksomhet for landdyr på ett sted gjør at hele landet får tilgang til samme avanserte analysetilbud ved spesialistmiljøene i Oslo/Ås. 

De regionale enhetene i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes vil ifølge Veterinærinstituttet få en styrket rolle innen rådgivning og risikobasert diagnostisk arbeid ved at de inngår i Veterinærinstituttets felles enhet for dyreartsansvarlige. De dyreartsansvarlige er instituttets kontaktpunkt og rådgivere overfor myndigheter og næring. De har ansvar for at det lages oppsummeringer av helsesituasjonen og initierer og koordinerer utarbeidelse av faglig informasjon. De koordinerer arbeidet ved større sjukdomsproblemer. Videre vil de bidra i akutte beredskapssaker og innen forskning.

De planlagte endringene vil ifølge Veterinærinstituttet sikre fortsatt høy kompetanse innen kjerneaktiviteter ved både regionenhetene og ved hovedkontoret og forberede instituttet kompetansemessig til flyttingen neste år.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen