Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Statskogs tomtepriser i Sulitjelma

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth  (Sp) om Statskogs tomtepriser for å bygge seniorboliger på Charlottatippen  i Sulitjelma.

Svar på spørsmål nr. 891 fra stortingsrepresentant Siv Mossleth 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. februar 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 891 fra Siv Mossleth:

"Arbeiderne i Sulis bygde opp Sulitjelma boligfond med et trekk i lønna hver måned. Arbeiderne i Sulis bygde den steinfyllinga i Sulis som nå kalles Charlottatippen, som Statskog nå uten blygsel krever millionbeløp for. Sulitjelma Boligfond bygger seniorboliger på Charlottatippen i Sulitjelma, men det viser seg umulig å komme til enighet med Statskog om å overta denne tomta til en pris som gir akseptabel husleiepris. Coop har fått kjøpt tomt av Statskog rimelig, og Nordlandsmuseet har fått tomt gratis i Sulitjelma. Vil statsråden forsvare denne forskjellsbehandlinga, eller vil hun gripe inn slik at boligfondet får tomt på sammenlignbare vilkår?"

Etter det departementet har fått opplyst, pågår det fortsatt en dialog mellom Sulitjelma boligfond og Statskog SF om denne saken.

Utleie og salg av arealer til ulike formål er en del av Statskog SFs forretningsmessige virksomhet. Jeg forutsetter at Statskog SF som profesjonell grunneier baserer sin virksomhet på gjeldende rett og søker å finne riktig markedspris ved salg og utleie.

Der det er mulig ønsker Statskog SF primært å inngå leieavtaler framfor salg for å sikre verdiene på sikt. Markedsprisen vil variere bl.a. ut fra bruksområde og forpliktelser som ligger på eiendommen. Derfor er det ikke uvanlig at det settes ulike vilkår for salg og utleie, uten at dette nødvendigvis er en urimelig forskjellsbehandling.

Dette ligger under foretakets ansvar, og det er derfor ikke aktuelt for meg å gripe inn i den pågående prosessen mellom Sulitjelma Boligfond og Statskog SF.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen