Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om sentralisering av Veterinærinstituttet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om sentralisering av Veterinærinstituttet.

Svar på skriftlig spørsmål nr 1174 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Landbruksdepartementet har i brev av 6. mars varsla at Veterinærinstituttet (VI) må legge fram ein plan for ivaretaking av oppgåver innan grøn sektor før sentralisering av VI vert sett i verk. Stortinget har eit forslag om saka til handsaming.

Vil statsråden avvente Stortingets handsaming av forslaget?"

Jeg har i brev av 6. mars 2019 bedt Veterinærinstituttet så snart som mulig legge fram en mer konkret og helhetlig plan for planlagt fremtidig ivaretakelse av instituttets oppgaver innen grønn sektor. Jeg skrev også at det ville være ønskelig at en slik plan var klar før det blir gjort større endringer i oppgavefordeling mellom hovedkontoret og de regionale enhetene.

Veterinærinstituttet har informert meg om at styret ved instituttet har bedt administrasjonen om å få seg forelagt en plan som inkluderer ivaretakelse av instituttets oppgaver innen grønn sektor, til behandling i ekstraordinært styremøte den 12. mars 2019.

Så snart jeg har fått satt meg inn i Veterinærinstituttets vedtatte plan for ivaretakelse av instituttets oppgaver innen grønn sektor, så vil jeg ta saken videre på egnet måte.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 12.3.2019 på brev av 5.3.2019 fra Stortingets næringskomite om en vurdering av Dok 8:86 S (2018 – 2019) Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

Jeg ser det ikke som formålstjenlig å be Veterinærinstituttet utsette sitt arbeid med oppgavefordeling mellom hovedkontoret og de regionale enhetene i påvente av eventuelle nye vedtak i Stortinget.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen