Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om å sikre norske kjøttbedrifter

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) om statsråden vil tilrettelegge for et regelverk som sikrer at alle norske kjøttbedrifter kan konkurrere på like vilkår om leveranser av norsk kjøtt til norsk sokkel.

Svar på spørsmål nr. 1250 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal

Stortingsrepresentanten Hege Haukeland Liadal har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Vil statsråden tilrettelegge for et regelverk som sikrer at alle norske kjøttbedrifter kan konkurrere på like vilkår om leveranser av norsk kjøtt til norsk sokkel, eller ser statsråden det som naturlig enkeltbedrifter prioriteres fremfor andre?"

Jeg viser til mitt tidligere svar av 11. mars 2020 om økt bruk av norsk kjøtt på sokkelen. Min vurdering er at det må være opp til landbruket og matindustrien å sette seg sammen med oljebransjen for å finne en løsning om bruk av norsk kjøtt på norsk sokkel, til beste både for oljearbeiderne, norsk matproduksjon og for miljøet.

Det kan ikke være norske myndigheter som skal peke ut hvilke bedrifter som skal handle med operatørene på kontinentalsokkelen, dette må være opp til bransjen selv å bestemme. Ulike bedrifter kan ha ulike interesser og ulike forutsetninger. Ettersom oljeinstal­lasjonene på sokkelen allerede i stor grad baserer sin forsyning av meierivarer og egg på norske produkter, mener jeg at det burde være mulig å oppnå en målsetting om at mest mulig av kjøttvarene også er produsert i Norge.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

 

Til toppen