Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om husleie for grensekontrollstasjonen ved Borg Havn

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (A) om - Hva er grunnen til at Mattilsynet ikke vil fortsette å betale husleie for grensekontrollstasjonen ved Borg Havn, når dette er en tjeneste som er pålagt etter EØS-avtalen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1628 fra representanten Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

"Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren: Hva er grunnen til at Mattilsynet ikke vil fortsette å betale husleie for grensekontrollstasjonen ved Borg Havn, når dette er en tjeneste som er pålagt etter EØS-avtalen?" 

Det ble forhandlet fram en ny veterinæravtale mellom EU og Norge i 1997.  Avtalen om veterinær grensekontroll omfattet både kjøtt og fisk. Stortinget vedtok «veterinæravtalen» 17. desember 1998. En av forpliktelsene som fulgte av den reviderte EØS avtalen, var etablering av veterinær grensekontroll mot tredjeland. Fra 1. januar 1999 skulle Norge kontrollere animalske produkter og levende dyr som kommer fra land utenfor EU-området. Det ble da etablert i alt fire grensekontrollstasjoner hvor Mattilsynet dekket husleiekostnadene.

Senere har det blitt etablert i alt ti grensekontrollstasjoner i privat regi i Norge der ulike virksomheter dekker husleie og kostnader til nødvendige fasiliteter. Mattilsynet gjennomfører veterinær grensekontroll og stiller med kyndig personell ved alle de 14 stasjonene. Også i andre europeiske land er det ifølge Mattilsynet, vanlig at grensekontrollstasjoner drives i privat regi.

I forbindelse med at husleiekontrakten ved Borg havn går ut ved utgangen av 2019, har Mattilsynet kommet til at det ikke vil være naturlig at tilsynet fortsetter å dekke husleiekostnader for en grensekontrollstasjon ved denne havnen.

Dersom virksomheten selv ønsker at det blir videreført en grensekontrollstasjon ved Borg havn og selv dekker utgiftene forbundet med dette, vil Mattilsynet stille med nødvendig personell til å gjennomføre grensekontroll som før. Dette på lik linje som ved de øvrige grensekontrollstasjonene.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen