Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om dyr på beite i Gudbrandsdalen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen (A) om det er trygt å sende dyr på beite i Gudbrandsdalen.

Svar på spørsmål nr. 1721 fra representanten Nils Kristian Sandtrøen

Stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Hva tenker landbruksministeren om at Mattilsynet og DN i praksis sender motstridende signaler for om det er trygt å sende dyr på beite i Gudbrandsdalen nå, og vil regjeringen bidra til at husdyr blir prioritert i dette området slik Stortinget har vedtatt?

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at regelverk for dyrevelferd etterleves.

Etter dyrevelferdsloven har Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak om beitenekt for å hindre at beitedyr lider under rovviltangrep. I prioriterte beiteområder skal det i henhold til rovviltforliket ikke være nødvendig å fatte slike vedtak. Mattilsynet er derfor tidligere bedt om å samarbeide med miljømyndighetene lokalt samt å rapportere om utfordringer knyttet til forekomst av rovvilt i prioriterte beiteområder til departementet. Mattilsynet har derfor meldt om forekomst av bjørn i prioriterte beiteområder i Gudbrandsdalen i forkant av årets beitesesong.

Det er miljømyndighetene som må vurdere hvordan disse observasjonene skal følges opp, og eventuelt fatte vedtak om uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen