Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om å få oversatt VKM Report 2017:9 til Norsk

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om statsråden kan får oversatt Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin rapport, VKM Report 2017:9, fra engelsk til norsk.

Svar på skriftlig spørsmål nr 1898 fra representanten Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Kan statsråden snarest få oversatt Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin rapport VKM Report 2017:9, som angår de fleste brukere av fjellet til fiske, beite, jakt, turisme og bærplukking, fra engelsk til norsk?"

Det finnes en god del informasjon om CWD på norsk, blant annet på hjemmesidene til Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Nina. Videre finnes det informasjon på Hjorteviltportalen https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidet informasjonsplakat for bruk ved turisthytter o.l. i Nordfjella-området.

Mattilsynet informerer berørte parter direkte og via bransjeorganisasjoner. Mattilsynets avdelingskontorer kan også kontaktes i forbindelse med spørsmål knyttet til CWD.

Jeg vurderer ikke saken slik at jeg vil be Mattilsynet eller VKM prioritere oversettelse av nevnte rapport.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen