Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om gransking av Mattilsynet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om oppfølging av gransking av Mattilsynet.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1972 fra representanten Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til statsministeren. 

Korleis vil statsministeren konkret fylgje opp Stortinget sitt vedtak om gransking av Mattilsynet?

Det vises til spørsmål fra representanten Geir Pollestad til statsministeren som hun har bedt meg svare på. Jeg vil om kort tid lyse ut et oppdrag om en granskning av Mattilsynet. Det blir i den sammenheng utarbeidet et konkurransegrunnlag som omfatter flere tema som departementet ønsker belyst. Stortingets vedtak om å be regjeringen å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor, legges til grunn for oppdraget.

Oppdraget utarbeides i samarbeid med Fiskeriministeren og Eldre- og folkehelseministeren.

Departementet legger opp til at granskingen vil bli iverksatt tidlig høsten 2019.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen