Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 128 fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen

Kontantstøtte

Jeg viser til brev av 27. november 2013 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til skriftlig besvarelse:

“Dersom en legger H, Frp, KrF og V sin budsjettavtale med økt kontantstøtte, økt barnehagepris, og bevaring av skatteklasse 2 til grunn, når vil det være økonomisk lønnsomt for en av foreldrene å slutte og jobbe hvis de har barn i kontantstøttealder? Ta gjerne utgangspunkt i at alternativet til kontantstøtte vil være fulltids barnehageplass.”

Svar:
I tråd med spørsmålet legges det til grunn skatteregler samt satser for kontantstøtte og barnehage fra budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti. Barnehagesatsen fra budsjettavtalen er 2 405 kroner per måned i 11 måneder (26 455 kroner i året) og kontantstøtten er 6 000 kroner per måned i 11 måneder (66 000 kroner i året). Skattefordelen av å lignes i skatteklasse 2 blir 6 264 kroner i 2014. Om barnet går i barnehage, har foreldrene rett til foreldrefradrag på 25 000 kroner for det første barnet (med en skatteverdi på 6 750 kroner i 2014).

Arbeidsinntekten (etter skatt) må være om lag 92 000 kroner eller høyere i 2014 for at det skal lønne seg økonomisk å velge arbeid kombinert med fulltids barnehageplass framfor å være hjemmeværende, jf. regnestykket nedenfor.

   66 000 kr

Kontantstøtte

+ 26 455 kr

Barnehageutgifter

+   6 264 kr

Klasse 2

–   6 750 kr

Foreldrefradrag

= 91 969 kr

Netto fordel av at en ektefelle er hjemmeværende


En må ha en bruttoinntekt på om lag 103 100 kroner for å ha en nettoinntekt på 92 000 kroner. Beregningen forutsetter at foreldrene er gift (krav for rett til å bli lignet i klasse 2), og at de ikke har andre fradrag utover standard fradrag og foreldrefradrag eller annen inntekt utover arbeidsinntekt.

Regnestykket over legger til grunn at alternativet til å motta kontantstøtte er å arbeide mens barnet går i barnehage. Det er imidlertid ikke et krav om at en forelder er hjemmeværende for å motta kontantstøtte. Det er derfor også mulig at begge foreldrene er i arbeid og samtidig mottar kontantstøtte (for eksempel ved at barnet passes av dagmamma, som for øvrig også gir rett til foreldrefradrag). Tilsvarende er det mulig å være hjemmeværende uten å motta kontantstøtte om barnet går i barnehage.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen