Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm 1381 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken

Om Norges Bank og rekrutteringsbyrået Russel Reynolds

Jeg viser til brev 21. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til skriftlig besvarelse:

«Hvilke grep har Norges Bank gjort for å forsikre seg om at rekrutteringsbyrået Russel Reynolds kan, og følger, offentlighetsloven i arbeidet med å finne ny leder for NBIM?»

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Leverandører av varer og tjenester til offentlige virksomheter, herunder til Norges Bank, er ikke underlagt offentleglova. Norges Bank har opplyst til departementet at det ikke er inngått noen særskilt avtale mellom Norges Bank og Russel Reynolds Associates AS om at firmaet skal følge offentleglovas bestemmelser. Banken uttaler: «Norges Bank er likevel pliktsubjekt etter offentleglova, og har ansvaret for at rekrutteringsprosessen følger de regler som til enhver tid gjelder for en slik ansettelse. Det er inngått en standard oppdragsavtale (statens standardavtale) med Russel Reynolds som innebærer at taushetsplikt om dokumenter ikke er til hinder for utlevering av informasjon som kan kreves fremlagt etter offentleglova.»

For øvrig viser jeg til at det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 og § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder offentleglova som Norges Bank er omfattet av.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen