Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1114 fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken

Om andel skatt for inntektsdesilene

Jeg viser til brev av 4. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken til skriftlig besvarelse:

Spørsmål:
Hvor stor andel av total innbetalt skatt har hvert av inntektsdesilene stått for i hvert av årene i perioden 2000 til 2019?

Begrunnelse:
I Politisk kvarter på NRK 1. mars uttalte finansministeren at de ti prosent rikeste i Norge betaler 38,8 prosent av all personskatt, at dette er mer enn de 70 prosent med lavest inntekt betaler, og at tallet for de ti prosent rikeste for seks år siden var 38,5 prosent. Jeg ønsker derfor å få en tabell med oversikt over utviklingen over tid.

Svar:
Tabell 1 viser andel skatt av samlet skatt for hver inntektsdesil etter bruttoinntekt. Personene er rangert i grupper etter nivået på bruttoinntekten. Andelene er beregnet som summen av fastsatt skatt i hver desil dividert med samlet fastsatt skatt. Tallene er basert på skattestatistikk for personer. 2017 er siste år med tilgjengelige tall.

Tabell 1 Andel skatt av samlet skatt for hver inntektsdesil 2000-2017. Bosatte 17 år og eldre. Prosent

Inntektsgruppe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. desil

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2. desil

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

3. desil

2,3

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

4. desil

4,3

4,5

4,6

4,5

4,4

4,1

4,2

4,2

4,4

5. desil

6,4

6,5

6,6

6,6

6,5

6,2

6,3

6,3

6,4

6. desil

8,6

8,6

8,7

8,7

8,6

8,3

8,4

8,2

8,3

7. desil

 10,5

  10,4

 10,6

 10,7

 10,6

 10,3

 10,4

 10,1

 10,1

8. desil

 12,8

  12,8

 12,8

 12,9

 12,9

 12,6

 12,7

 12,4

 12,4

9. desil

 16,9

  17,0

 17,0

 17,1

 17,1

 16,7

 16,8

 16,6

 16,6

10. desil

 37,0

 36,4

 35,5

 35,6

 36,2

 38,3

 37,4

 38,4

 37,9

 

Inntektsgruppe

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. desil

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2. desil

1,3

1,3

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3. desil

2,4

2,3

2,1

2,0

2,0

2,0

2,4

2,5

2,4

4. desil

4,3

4,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,4

4,4

4,4

5. desil

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,3

6,2

6. desil

8,4

8,3

8,3

8,3

8,2

8,2

8,0

8,2

8,1

7. desil

 10,3

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

9,9

10,1

10,0

8. desil

 12,6

12,5

12,6

12,6

12,6

12,6

12,1

12,3

12,3

9. desil

 16,8

16,8

17,0

17,1

17,1

17,1

16,4

16,7

16,6

10. desil

 37,5

38,1

38,5

38,4

38,5

38,6

39,4

38,5

38,8

Kilde: Skattestatistikk for personer 2000-2017(SSB)

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen