Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1225 fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Om utviklingen i husholdningenes inntekt

Jeg viser til brev av 14. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen til skriftlig besvarelse:

«Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Buskerud fylke?

Begrunnelse:
Meld. St.13 (2018-2019) viser at forskjellene øker i Norge. Utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er spesielt slående. De 30 pst. med lavest inntekt har lavere inntekt i 2017 enn i 2013. Inntektsnedgangen for de ti prosentene med lavest inntekt er på -1,3 pst. Samtidig drar de rikeste i fra, med en økning på 5,4 pst. i samme periode.

Svar:
Det foreligger ikke offentlig statistikk for utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag for de enkelte fylker.

Tabell 09557 i Statistikkbanken viser imidlertid tall for utviklingen i inntekten per forbruksenhet akkurat i overgangen fra en desilgruppe til den neste, hvor befolkningen er delt inn i ti like store grupper etter størrelsen på inntekten. Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i inntektene i overgangen mellom desilgruppene (P10-P90) i perioden 2013-2017 for Buskerud fylke. 10 pst. av befolkningen vil ha en inntekt etter skatt per forbruksenhet, som er lavere enn verdien representert ved P10. Tilsvarende vil 90 pst. av befolkningen ha en inntekt som er lavere enn verdien representert ved P90.

Tabell 1 Utvikling i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner. Buskerud. 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

P10

    197 000

     200 000

    205 000

    208 000

   214 000

P20

    241 000

    247 000

    252 000

    257 000

   265 000

P30

    276 000

    283 000

    289 000

    295 000

   304 000

P40

    306 000

    315 000

    322 000

   328 000

   337 000

P50

    335 000

    346 000

    353 000

    360 000

   370 000

P60

    366 000

     378 000

    387 000

    394 000

   406 000

P70

    403 000

     417 000

    428 000

    435 000

   447 000

P80

    452 000

     467 000

    480 000

    488 000

   501 000

P90

    535 000

     554 000

    572 000

    579 000

   597 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen