Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1301 fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen

Om husholdningenes inntekt i Østfold fylke

Jeg viser til brev av 25. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen til skriftlig besvarelse:

«Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Østfold fylke?

Begrunnelse:
Meld. St.13 (2018-2019) viser at forskjellene øker i Norge. Utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er spesielt slående. De 30 % med lavest inntekt har lavere inntekt i 2017 enn i 2013. Inntektsnedgangen for de ti prosentene med lavest inntekt er på -1,3 %. Samtidig drar de rikeste i fra, med en økning på 5,6 % i samme periode.»

Svar:
Det foreligger ikke offentlig statistikk for utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag for de enkelte fylker.

Tabell 09557 i Statistikkbanken viser imidlertid tall for utviklingen i inntekten per forbruksenhet akkurat i overgangen fra en desilgruppe til den neste, hvor befolkningen er delt inn i ti like store grupper etter størrelsen på inntekten. Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i inntektene i overgangen mellom desilgruppene (P10-P90) i perioden 2013-2017 for Østfold fylke. 10 pst. av befolkningen vil ha en inntekt etter skatt per forbruksenhet som er lavere enn verdien representert ved P10. Tilsvarende vil 90 pst. av befolkningen ha en inntekt som er lavere enn verdien representert ved P90.

Tabell 1 Utvikling i grenseverdier (persentiler) for personer. Inntekt etter skatt per forbruksenhet i nominelle kroner. Østfold. 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

P10

192 000

197 000

200 000

203 000

207 000

P20

231 000

238 000

243 000

247 000

253 000

P30

263 000

272 000

278 000

283 000

291 000

P40

291 000

300 000

308 000

313 000

322 000

P50

318 000

328 000

336 000

343 000

353 000

P60

346 000

357 000

367 000

374 000

384 000

P70

378 000

391 000

402 000

410 000

422 000

P80

420 000

437 000

449 000

458 000

472 000

P90

493 000

513 000

532 000

540 000

558 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen